คิดจะเช่ารถคิดถึง VOUCHERCAR.COM

สนใจติดต่อ สอบถามราคารถเช่า
รบกวน ADD LINEID: @CARRENT
หรือ กดที่นี่

รถเช่า ราคาเริ่มต้น 570 บาท

คุณสมบัติผู้เช่ารถ และอายุของผู้เช่าขับรถ ใบขับขี่

ต้องเป็นผู้มีบัตรเครดิต วงเงิน 5000-20000 บาทแล้วแต่รุ่นรถ และผู้ถือบัตรเครดิตต้องมาทำสัญญาในวันรับรถ เพื่อรับผิดชอบในการเช่ารถ และทำใบขับขี่มาแล้วไม่น้อยกว่า 1ปี

คุณสมบัติผู้เช่ารถ
AVIS
อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป และทำใบขับขี่มาแล้วไม่น้อยกว่า 1ปี
มีใบขับขี่ ,บัตรประชาชน และบัตรเครดิต ที่ยังไม่หมดอายุ
BIZCAR
อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป และทำใบขับขี่มาแล้วไม่น้อยกว่า 1ปี
มีใบขับขี่ ,บัตรประชาชน และบัตรเครดิต ที่ยังไม่หมดอายุ
BUDGET
อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป และทำใบขับขี่มาแล้วไม่น้อยกว่า 1ปี
มีใบขับขี่ ,บัตรประชาชน และบัตรเครดิต ที่ยังไม่หมดอายุ
HERTZ
อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป และทำใบขับขี่มาแล้วไม่น้อยกว่า 1ปี
มีใบขับขี่ ,บัตรประชาชน และบัตรเครดิต ที่ยังไม่หมดอายุ
SIXT
อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป
มีใบขับขี่ ,บัตรประชาชน และบัตรเครดิต ที่ยังไม่หมดอายุ
THAIRENTACAR
อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป
มีใบขับขี่ ,บัตรประชาชน และบัตรเครดิต ที่ยังไม่หมดอายุ
บัตรเครดิตมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนขึ้นไป

คุณสมบัติผู้เช่ารถ

AVIS Car Rental

อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไปมีใบขับขี่ ,บัตรประชาชน และบัตรเครดิต ที่ยังไม่หมดอายุ และทำใบขับขี่มาแล้วไม่น้อยกว่า 1ปี

BIZCAR Car Rental

อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไปมีใบขับขี่ ,บัตรประชาชน และบัตรเครดิต ที่ยังไม่หมดอายุ และทำใบขับขี่มาแล้วไม่น้อยกว่า 1ปี

BUDGET Car Rental

อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไปมีใบขับขี่ ,บัตรประชาชน และบัตรเครดิต ที่ยังไม่หมดอายุ , ไม่กำหนดว่าใบขับขี่ต้องทำมาแล้วกี่เดือนกี่ปี

HERTZ Car Rental

อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไปมีใบขับขี่ ,บัตรประชาชน และบัตรเครดิต ที่ยังไม่หมดอายุ และทำใบขับขี่มาแล้วไม่น้อยกว่า 1ปี

SIXT Car Rental

อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไปมีใบขับขี่ ,บัตรประชาชน และบัตรเครดิต ที่ยังไม่หมดอายุ และทำใบขับขี่มาแล้วไม่น้อยกว่า 1ปี

THAIRENTACAR

อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไปมีใบขับขี่ ,บัตรประชาชน และบัตรเครดิต ที่ยังไม่หมดอายุบัตรเครดิตมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนขึ้นไป และทำใบขับขี่มาแล้วไม่น้อยกว่า 1ปี

Thrifty

อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไปมีใบขับขี่ ,บัตรประชาชน และบัตรเครดิต ที่ยังไม่หมดอายุ และทำใบขับขี่มาแล้วไม่น้อยกว่า 1ปี

ถ้าอายุ 18-21ปีต้องชำระเพิ่มวันละ 214 บาทและไม่สามารถซื้อประกัน non-deduct เพิ่มได้

 

ทีมงาน vouchercar.com

.

Continue reading...

              ป้ายกำกับ   , budget , avis , สมบัติผู้เช่ารถ , hertz , thairentacar , อายุ , เช่ารถ , รถเช่า , ใบขับขี่