บทความ รถเช่า รายวัน รายสัปดาห์ รถเช่า รายเดือน ราคาประหยัด FAQ (คำถามถามบ่อย)
 
 
- คุณสมบัติผู้เช่ารถ และอายุของผู้เช่าขับรถ ใบขับขี่


ต้องเป็นผู้มีบัตรเครดิต วงเงิน 20000-40000 บาทแล้วแต่รุ่นรถ และผู้ถือบัตรเครดิตต้องมาทำสัญญาในวันรับรถ เพื่อรับผิดชอบในการเช่ารถ และทำใบขับขี่มาแล้วไม่น้อยกว่า 1ปี

คุณสมบัติผู้เช่ารถ
AVIS
อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป และทำใบขับขี่มาแล้วไม่น้อยกว่า 1ปี
มีใบขับขี่ ,บัตรประชาชน และบัตรเครดิต ที่ยังไม่หมดอายุ
BIZCAR
อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป และทำใบขับขี่มาแล้วไม่น้อยกว่า 1ปี
มีใบขับขี่ ,บัตรประชาชน และบัตรเครดิต ที่ยังไม่หมดอายุ
BUDGET
อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป และทำใบขับขี่มาแล้วไม่น้อยกว่า 1ปี
มีใบขับขี่ ,บัตรประชาชน และบัตรเครดิต ที่ยังไม่หมดอายุ
HERTZ
อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป และทำใบขับขี่มาแล้วไม่น้อยกว่า 1ปี
มีใบขับขี่ ,บัตรประชาชน และบัตรเครดิต ที่ยังไม่หมดอายุ
SIXT
อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป
มีใบขับขี่ ,บัตรประชาชน และบัตรเครดิต ที่ยังไม่หมดอายุ
THAIRENTACAR
อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป
มีใบขับขี่ ,บัตรประชาชน และบัตรเครดิต ที่ยังไม่หมดอายุ
บัตรเครดิตมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนขึ้นไป

คุณสมบัติผู้เช่ารถ

AVIS Car Rental

อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไปมีใบขับขี่ ,บัตรประชาชน และบัตรเครดิต ที่ยังไม่หมดอายุ

BIZCAR Car Rental

อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไปมีใบขับขี่ ,บัตรประชาชน และบัตรเครดิต ที่ยังไม่หมดอายุ

BUDGET Car Rental

อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไปมีใบขับขี่ ,บัตรประชาชน และบัตรเครดิต ที่ยังไม่หมดอายุ , ไม่กำหนดว่าใบขับขี่ต้องทำมาแล้วกี่เดือนกี่ปี

HERTZ Car Rental

อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไปมีใบขับขี่ ,บัตรประชาชน และบัตรเครดิต ที่ยังไม่หมดอายุ

SIXT Car Rental

อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไปมีใบขับขี่ ,บัตรประชาชน และบัตรเครดิต ที่ยังไม่หมดอายุ

THAIRENTACAR

อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไปมีใบขับขี่ ,บัตรประชาชน และบัตรเครดิต ที่ยังไม่หมดอายุบัตรเครดิตมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนขึ้นไป

Thrifty

อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไปมีใบขับขี่ ,บัตรประชาชน และบัตรเครดิต ที่ยังไม่หมดอายุ

ถ้าอายุ 18-21ปีต้องชำระเพิ่มวันละ 214 บาทและไม่สามารถซื้อประกัน non-deduct เพิ่มได้

 

ทีมงาน vouchercar.com

   
   
   
  ป้ายกำกับ
  รถเช่า , budget , avis , สมบัติผู้เช่ารถ , thairentacar , hertz , อายุ , เช่ารถ , ใบขับขี่ ,