ยี่ห้อรถเช่า Sixth (Master Car Rental) Sixth EDAR 1500CC NO DEDUCT